Thai  Thai

อำเภอปาย

อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย
อำเภอปาย

เที่ยวปาย อ.ปาย

อำเภอปายตั้งอยู่ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน เป็นเมืองก่อนประวัติศาสตร์ที่มีคนตั้งถิ่นฐาน เป็นเมืองเก่าแก่สำคัญสมัยล้านนา แต่เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือเป็นเมืองเก่าแก่มาช้านานในสมัยราชวงศ์มังรายซึ่งมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ต่อมาอำเภอปาย ได้ร้างไปพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ เมืองปายได้ฟื้นฟูเป็นหมู่บ้านและพัฒนาเป็น อำเภอ ปายโดยมีผู้คนหลายกลุ่มชาติพันธุ์อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ตามประวัติิความเป็นมาอณาจักรล้านนาเรียกอำเภอปายว่า "บ้านดอน" ทั้งนี้เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่บนดอนมีป่าไม้ไผ่่ล้อมรอบ มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำปายและแม่น้ำเมือง และมี มีหลักฐานว่า เจ้าเมืองคนแรกคือ ขุนส่างปายและในสมัย พระเจ้าโหตรประเทศ พระราชาธิบดี เจ้าผู้ครองนคร เชียงใหม่ ส่ง เจ้าแก้วเมือง ออกสำรวจชายแดน ได้พบว่าภูมิประเทศน่าสนใจ จึงแนะนำให้ขุนส่างปาย ย้ายเมืองมา ตั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปายเพราะที่ราบกว้างขวาง ผู้คนจึงเรียกเมืองใหม่ ว่า เวียงใต้ ส่วนเมืองเก่าเรียกว่า เวียงเหนือ

ปัจจุบันอำเภอปายมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมขาติและเชิงศิลปวัฒนธรรมน่าสนใจ ได้แก่ วัดกลาง น้ำตกหมอแปง หมู่บ้านกะเหรรี่ยงแม่ปิง วัดน้ำฮู เจดีย์พระธาตุแม่เย็น น้ำตกแม่เย็น โป่งน้ำร้อนท่าปาย กองแลน สะพานประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ห้วยจอกหลวง โป่งน้ำร้อนเมืองแปง

สำหรับกลุ่มวัยรุ่นแล้ว มักจะชอบสไตล์เซลฟี่ถ่ายภาพ แถว Coffee in Love ถนนคนเดินปาย สี่แยกปายหนาว กระท่อมหลังคาจากริมแม่น้ำปาย แล้วก็อีกที่ก็โน้น จุดชมวิวต่างๆ เช่น ห้วยน้ำดัง ดอยกิ่วลม หรือระหว่างทางไปอำเภอปางมะผ้า

เที่ยวแบบฉีกตัวหน่อยก็ไปกันถึง บ้านรักไทย บ้านรวมไทย ปางอุ๋ง โครงการหลวง แถวๆ ชายแดนไทย-เมียนมา เลยจากอำเภอปางมะผ้าไปอีกหลายสิบกิโล แต่ธรรมชาติสุด เที่ยวได้ทั้งฤดูหนาว ฤดูฝน(แต่ะวังดินสไลด์ข้างทางไว้หน่อย)

ผมเองเคยตั้งใจไปแถว บ้านวัดจันทร์ ถึงว่าใกล้ๆปาย เช็คแล้วไม่กี่สิบโล ที่ไหนได้ ทางคดเคี้ยวสุดๆ ผ่านบ้านชาวเขา ไร่กะเทียม สมัยที่ยังไม่มีใครรู้จัก ไม่มีข้อมูลให้ศีกษา ไม่ได้เผื่อเวลามากนัก ทางไม่สู้จะดีนัก ดีบๆ ธรรมชาติสุดๆ สำหรับคนที่ชอบแนะนำเลย โครงการหลวงบ้านวันจันทร์

เลยไป ไกลกว่าปาย ปางมะผ้า น่าสนใจ ที่เที่ยวทางธรรมชาติยังดิบๆ ไม่ปรุงแต่งดีอยู่ เลยถัดไปก็บ้านจีนยูนาน บ้านรักไทย ลีไวน์รักไทย ตามกระแสโซเซียลแล้วฝุดๆ จะพักหน้าหนาวต้องล่วงหน้าซัก 3-4 เดือนมั้ง หน้าฝนก็สวยได้บรรยากาศเมฆหมอกไปอีกแบบ

ถัดไปต้องลงมาตามทางหลวงเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอน หากวิ่งแบบนี้แล้ว ไม่ต้องกลับเชียงใหม่ทางเดิม ให้ขับรถวิ่งรอบ เข้าขุนยวม แม่สะเรียง แล้วไปออกแถวออบหลวงไปเลย หากสนใจเด่วจัดรูทให้ แยกที่เที่ยว ที่พักไว้ในลิงค์เดียวเลย เส้นนี้ นักท่องเที่ยวไทยที่ชอบขับรถชอบนัก ยิ่งเดือน พ.ย. ทุกปี ดอกบัวตองกำลังบานเป็นเทศกาลประจำจังหวัดคึกคักมาก

จบที่เที่ยวต่อด้วยที่พักปาย ผมจำแนกไว้ดังนี้

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com